Algemene voorwaarden

Met inschrijven voor de shows van dit KCM weekend gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden en geeft u aan dat u deze voorwaarden kent en aanvaart. De site Dutch Belgian Specialty zal worden afgekort als DBS.
Beide shows zijn zogenaamde CAC show en vallen zodoende onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn en te handelen naar het kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Aansprakelijkheid:
DBS (Dutch Belgian Specialty), BHCN, NVBH, KV Waalwijk, organisatie en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of diefstal van goederen, dieren of mensen. Meedoen is op eigen risico.

Betalingen en retouren:
Bij het inschrijven voor de shows tijdens het KCM weekend ga je de verplichting aan tot het betalen van inschrijfgeld. De exacte bedragen hiervan staan vermeld bij de verschillende klassen. Inschrijven verplicht tot betalen! Bij inschrijven gelden de Algemene Voorwaarden van OnlineDogShows.

Honden in auto: 
Het is niet toegestaan om honden ALLEEN EN ONBEHEERD in de auto te laten. Hierop wordt gecontroleerd!

Corona Protocol: 
Indien van toepassing hanteren we een Corona protocol en volgen hierin de richtlijnen van de overheid. U dient deze richtlijnen op te volgen, Evenals de richtlijnen die gelden zoals opgesteld door de DBS.

Gedrag:
Agressiviteit en mishandeling tegenover andere mensen en / of dieren is niet toegestaan! Dit geldt voor zowel in als buiten de ringen. U kunt hiervoor gediskwalificeerd worden en de toegang ontzegd voor het terrein. Dit zonder opgaaf van reden door de organisatie.

Klantgegevens:
Wij behandelen uw gegevens zoals die gelden via de AVG privacywet en de AVG clausule van beide verenigingen. Indien u wijzigingen wilt doorgeven dient u dit per mail te doen naar info@dutchbelgianspecialty.nl

Klachten:
Indien u klachten heeft dient u deze binnen een week na de KCM schriftelijk te melden via per mail naar info@dutchbelgianspecialty.nl  Onder gespecificeerde opgave van aard van de klacht(en).

Publicatie:
Tijdens beide dagen zijn er fotografen aanwezig. De foto’s die hierbij gemaakt worden kunnen gepubliceerd worden op de websites, social media pagina’s, clubblad en nieuwsbrieven van beide verenigingen. Dit geldt tevens voor de uitslagen.