Zaterdag 25 mei 2024 (BHCN)

Ook dit jaar heten we jullie wederom van harte welkom op de KampioenschapsClubMatch van de BHCN. Dit jaar is een klein jubileum. Het is al de 5e editie van de DutchBelgianSpecialty. Oftewel het weekend waarin de BHCN en de NVBH allebei hun clubmatch organiseren.

We zijn trots dat we dit inmiddels tot een vaste traditie hebben weten uit te bouwen die in een aantal andere Europese landen navolging heeft gevonden.
Inmiddels kunnen we dan ook al rekenen op exposanten uit verschillende windstreken van Europa. Aan een ieder die dit jaar deelneemt, hartelijk welkom en dank voor het inschrijven.

Speciaal woord van dank gaat uiteraard uit naar onze Keurmeesters;
Rui Alves Monteiro (Pt) en Pietro Bottagisio (It), elders op deze site stellen zij zich voor.

Echter, ook zonder een uitgebreid team van vrijwilligers (voor en achter de schermen) is het organiseren van een evenement als deze absoluut onmogelijk. Ook naar hen een woord van dank.

Verder naar onderen op deze pagina vind je het programma voor vandaag (25 mei 2024). Ook meer informatie over de verschillende andere activiteiten die vandaag plaatsvinden leest u verderop, alsmede informatie over de standhouders.

Vergeet vooral niet, de leukste, liefste en schattigste hond is die je zelf weer mee neemt naar huis

Rest mij als voorzitter van de Showcommissie jullie allemaal een gezellige en sportieve dag te toe wensen.

Jeroen Roelofsen

Agenda

8.30                    opening terrein en secretariaat
9.30                    aanvang keuringen
+/- 12:30*          lunchpauze
13.30*                vervolg keuringen
15:00*                ereringen
16:30                  selectie keuringen

18:00                  aanvang buffet (opgave via link)

*genoemde tijden onder voorbehoud van aantal ingeschreven honden en duur van individuele keuringen

Let op, de ringnummers worden omgeroepen, maar u dient ook zelf in de gaten te houden dat u op tijd in de ring verschijnt met uw hond.

Activiteiten

Naast de keuringen zijn er nog andere activiteiten gedurende de hele dag.

Standhouders

Zo zijn er verschillende standhouders waar je je hart op kunt halen

  • Standhouder bakken (Jarno Musters)
  • Standhouder snacks (De Hondenkraam)
  • Standhouder Paracord (Miriam van Holst)

Fotografen

Ook zijn er de hele dag 2 fotografen aanwezig die alle honden tijdens de keuringen in de ring op de foto zullen zetten

Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief die buiten de ring sfeer foto’s zullen maken.

Pak/bijtwerk

Net als voorgaande edities kun je je hond ook even stoom laten afblazen bij onze pakwerkers. Ja je leest het goed, dit jaar wordt dit verzorgt door Fred Schuurmans en Hans Brien. Op vertoon van je ring nummer kun je je hond door hen laten beoordelen op de aanleg om met pakwerk aan de slag te gaan.

Titersessie

Bij de clubmatch op 25 mei kunt u weer terecht voor een titerbepaling met de VacciCheck bij uw hond door dierenarts Mijntje de Beer van Mijn mobiele dierenarts.

Met de titerbepaling kunnen we testen of uw hond nog voldoende bescherming heeft voor Distemper (hondenziekte), Parvo en Hepatitis. Dit doen we door een kleine hoeveelheid bloed af te nemen uit de voorpoot. Bij de meeste honden lukt dit goed zonder te scheren!

Zodra er van een aantal honden bloed is afgenomen kan de test worden ingezet.

De uitslag wordt in het paspoort van uw hond genoteerd en komt er dan zo uit te zien zoals in bijgevoegde foto is weergegeven.

De bovenste stip op het stickje is de controlestip, aan de hand daarvan wordt bepaald welk cijfer de andere stippen krijgen. Gelijk aan de controlestip is 3, lichter is een 1 of een 2 en donkerder een 4 of hoger.

En uitslag hoger of gelijk aan 3 geeft aan dat de hond nog voldoende bescherming heeft en de titerbepaling kan dan bij volwassen honden na 3 jaar herhaald worden.

Een 0 of 1 uitslag is negatief en dan is het advies om de hond te vaccineren.

Een 2 is licht positief, vaak is dan het advies om de titerbepaling na een jaar te herhalen afhankelijk van mogelijke eerlijke uitslagen.

U hoeft niet te wachten tot het volgende vaccinatiemoment voor een titerbepaling. Een titerbepaling kan bij iedere hond worden uitgevoerd als de laatste vaccinatie minimaal 4 weken geleden is.

Ook bij pups kan een titerbepaling worden uitgevoerd. Afhankelijk van de leeftijd en de vaccinatiegeschiedenis kan er dan maximaal voor een jaar worden afgetekend in het paspoort.

Een titerbepaling kost op de clubmatch €45,-, er zal deze dag niet gevaccineerd worden.

Voor meer informatie of inschrijven kunt u een mail sturen naar info@mijnmobieledierenarts.nl