Huishoudelijk Reglement

Reglement evenementen KV Waalwijk, BHCN en NVBH.

  • KV Waalwijk, de BHCN en de NVBH zijn niet aansprakelijk voor enerlei gemaakte of aangerichte schade aan materiaal, personen en/of honden.
  • Het is niet toegestaan om honden los te laten lopen.
  • Geen glaswerk op de velden! Houd het terrein schoon en netjes! Ongelukje van uw hond? Ruim deze gelijk op. Gooi sigarettenpeuken in de afvalbakken.
  • Het betreden van het gehele terrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • Wildplassen is niet toegestaan.
  • Geweld en agressie worden niet getolereerd. Behandel uw hond(en) en anderen met respect!!!
  • Op grond van uw gedrag op het terrein en/of de openbare weg rondom het terrein kan de organisatie van het evenement u te allen tijde de toegang weigeren tot het terrein, zonder opgaaf van reden.
  • KV Waalwijk en de BHCN / NVBH zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen.
  • Het is niet toegestaan om honden ALLEEN EN ONBEHEERD in de auto te laten. Hierop wordt gecontroleerd!
  • De organisatie van het evenement, eventuele partners, dan wel personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers / deelnemers / honden van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Verder kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.

Note: Bij agressief gedrag van uw hond in en rondom de ringen kunt u door de organisatie of de ringmeester gediskwalificeerd worden!

Door het betreden van het terrein geeft u aan op de hoogte te zijn van het geldende reglement en hiermee akkoord te gaan.